اخبار

ساخت فنر,طراحی فنر, تولید  فنر

ساخت فنر,طراحی فنر, تولید فنر

ساخت فنر و طراحی فنر علاقه ما است

11 دی
1397
تولید انواع فنر

تولید انواع فنر

شرکت فنر سازی فدک , تولید کننده انواع فنر درسالی که به درایت رهبری بنام سال جهش تولید نام گذاری شده است

7 فروردین
1399
تولید کننده فنر

تولید کننده فنر

فنر سازی فدک فنر جهت اهتمام به اصول ذکر شده کوشیده است با استفاده از دستگاههای به روز تولید فنر , افزایش راندمان وبهروری نسبت ...

12 تیر
1398
فنر کششی دوبل

فنر کششی دوبل

فنرهای کششی در طیف وسیعی از برنامه های کاربردی استفاده می شود. این ها شامل روبات های صنعتی می شوند، تیم ما از متخصصان همیشه ب...

10 اسفند
1397
تولید فنر درمجموعه فدک فنر به عدد 10000000 در ماه رسید

تولید فنر درمجموعه فدک فنر به عدد 10000000 در ماه رسید

تولید فنر درمجموعه فدک فنر به عدد 10000000 در ماه رسید

28 شهریور
1397
فنر دوپین

فنر دوپین

فنر برد را در تمامی سایزها و فرمها تولید و عرضه نماید.

6 اردیبهشت
1398
فنر سوکت  خودرو

فنر سوکت خودرو

فنر سوکت دوخانه, فنر سوکت سه خانه, فنر سوکت چهارخانه, فنر سوکت پنج خانه , فنر سوکت تخت, وانواع دیگر فنرهای بکار برده دردسته سیم...

10 اسفند
1397