فنر دوپین

تولید فنربرد فرمینگ , ساخت فنر دولبه برد درشرکت تولید فدک فنر .

با توجه به نیاز صنایع الکترونیکی در مونتاژ و عدم چرخش فنر در هنگام مونتاژ میبایست , فنردولبه ساخته شود که مجموعه فدک فنر با همت و دانش خود توانسته است , فنربرد را در تمامی سایزها و فرمها تولید و عرضه نماید.

6 اردیبهشت 1398 | 1014 | منبع خبر:
 فنر دوپین