فنر سوکت خودرو

فنر سوکت دوخانه, فنر سوکت سه خانه, فنر سوکت چهارخانه, فنر سوکت پنج خانه , فنر سوکت تخت, وانواع دیگر فنرهای بکار برده دردسته سیمهای ماشین در مجموعه فنرسازی فدک تولید و عرضه میگردد.
ما توانسته ایم با دانش فنی بومی خود نیاز هر نوع سوکت خودرو در زمینه فنر برطرف کنیم.
درصورت درخواست تولید  فنر سوکت با ما تماس بگیرید.

10 اسفند 1397 | 1038 | منبع خبر:
 فنر سوکت  خودرو