تولید فنر خودروسازی

فنر صنایع خودرو سازی در شرکت تولیدی فدک فنر با توجه به توانای در طراحی فنر,ساخت فنرو تولید فنر و با استفاده از دستگاههای تمام اتومات فنر  وبا دقت توانسته به صورت کامل و مطلوب مشتری هم به لحاظ کیفی و هم کمی قرار گیرد.که این امر موجب شده است با شرکتهای بزرگ در صنایع خودرو سازی در زمینه تولیدانواع فنر اعم از ازساخت فنرکششی ,ساخت فنر فشاری ,پیچشی,فرمینگو انواع دیگر فنر بکار رفته در صنایع صنایع خودرو سازی  همکاری نمایید.منجمله فنر مورد ا
فنرهای مکانیزم قفل,شیشه بالابر,انواع سوکت,شمع و .....

 تولید فنر خودروسازی