تولید فنر صنایع الکترونیکی

فنر صنایع الکترونیکی, در شرکت تولیدی فدک فنر با توجه به توانای در طراحی فنر,ساخت فنر, تولید فنر و با استفاده از دستگاههای تمام اتومات فنر  وبا دقت توانسته به صورت کامل و مطلوب مشتری هم به لحاظ کیفی و هم کمی قرار گیرد.که این امر موجب شده است با شرکتهای بزرگ در صنایع الکترونیکی  در زمینه تولیدانواع فنر اعم از فنر هودی ,فنر بردی,فنرpsb و انواع دیگر فنر بکار رفته در صنایع الکترونیکی  همکاری نمایید.

 تولید فنر صنایع الکترونیکی