فنر شلنگ

فنر شلنگ: ازتولیدات فنرسازی فدک فنر, میباشد که در حوزه مصارف خانگی وبهداشتی مورد استفاده قرار میگیرد.

فنر سازی فدک  فنر با پشتیبانی دستگاه های تمام اتوماتیک و CNC خود تواتسته است , فنر شلنگ با تمامی ابعاد) فنرشلنگ 75,  80, 90 ) طراحی ,تولید و به بازار مصرف ارسال و نیاز تولید داخل به این محصول را مرتفع نمایید.

فنر کششی شلنگ , ازانواع فنر متری میباشد .