فنر لول وایر

فنر لول وایر
فنر فشاری, در صنایع گوناگون مورد استفاده قرار میگیرد که در مجموعه فدک فنر در تمامی سایزها استفاده میشود