فنر وایر شمع

فنر لول وایر
فنر فشاری, در صنایع گوناگون مورد استفاده قرار میگیرد که در مجموعه فدک فنر در تمامی سایزها استفاده میشود

فنر وایر شمع 206, فنروایر شمع زانتیا,فنروایر شمع برلیانس, فنر وایر شمع رانا , فنر وایر شمعl90, به صورت تخصصی در فنرسازی فدک فنر تولید میشود.