ساخت فنر کونیک

فنر کونیک لول نوع دیگری ازانواع فنر فشاری میباشد که جهت استحام و دوام دربرابر نیروهای غیر متعارف ازاین فنر استفاده میشود.
مجموعه ما توانسته است انواع فنر کونیک ازقبیل فنر کونیک فشاری, فنرکونیک فرمینگ , فنر کششی کونیک, فنر کونیک تاچ, وانواع دیگر این نوع فنرراطراحی و تولید نماید.

26 بهمن 1397 | 1039 | منبع خبر:
 ساخت فنر کونیک