فنر لول وایر

فنر وایر شمع ,فنر فشاری وایر, فنر دوگام وایر,فنر کوزه ای وایر از تولیدات مجموعه فنرسازی فدک فنر میباشد .

فنرسازی فدک فنر توانسته است با دستگاه ها و امکانات به روز خود نیاز داخلی این نوع فنر را درسال رونق تولید مرتفع نماید.

3 خرداد 1398 | 1085 | منبع خبر:
 فنر لول وایر