ساخت فنر کوکی

ساخت فنر تسمه ای

فنرهای اسپیرال spiral spring-دردونوع حلقه باز و فنرحلقه کیپ ساخته میشود.

فنرهای تسمه ای حلقه باز زمانی استفاده میشود که درکاربرد چرخش کمتراز360درجه احتیاج باشد.که این مورد به این علت است که گشتاور تولیدی درازای اولین پیچش بصورت خطی است و بعد ازآن جهت چرخشهای زاویه ای بالاتر گشتاور سیستم به شدت افزایش میابد.

فنرهای تسمه ای کوکی

این نوع از فنرهای تسمه ای دارای ویژگی گشتاوربالا و قوی تر بودن میباشند.

مجموعه فدک فنر قابلیت تولید انواع فنر حلزونی را دارا میباشد

24 خرداد 1398 | 1211 | منبع خبر:
 ساخت فنر کوکی