تولید فنر شلنگ

فنر شلنگ: یکی ازتولیدات فنرسازی فدک فنر, میباشد که در حوزه مصارف بهداشتی مورد استفاده قرار میگیرد.

فنرسازی فدک فنر با پشتیبانی دستگاه های تمام اتوماتیک خود تواتسته است , فنر شلنگ با تمامی ابعاد)75,  80, 90 ) تولید و به بازار مصرف ارسال و نیاز تولید داخل را مرتفع نمایید.

فنر کششی شلنگ , ازانواع فنر متری میباشد که با توجه به نوع عملکرد درمحصول نهای و به لحاظ ظاهری در , تولید فنر آن میبایست به لحاظ ابعادی و ظاهری  , فنر با حساسیت و دقت بالا فرایند انجام شود.

فنرسازی فدک به این اصل و اطمینان با توجه به بازخور مشتریان رسیده است که توانای تولید فنر , ساخت فنر در تمامی ابعاد و درخواست مشتریان را دارد.

14 خرداد 1398 | 1961 | منبع خبر:
 تولید فنر شلنگ