فنر فرمینگ

فنر فرمینگ,فنرپیچشی,فنر لول ,فنرمتری,فنرحلزونی, فنر لوازم بهداشتی وانواع فنردر مجموعه تولیدی فدک فنر باتوجه به تجهیزماشین آلات قابلیت تولید و عرضه را دارا شده است.

24 شهریور 1397 | 1810 | منبع خبر:
 فنر فرمینگ