تولید انواع فنر

شرکت فنر سازی فدک , تولید کننده انواع فنر درسالی که به درایت رهبری بنام سال جهش تولید نام گذاری شده است , جهت رسیدن به این هدف که همانا پیشرفت و تعالی کشور در گرو و محقق شدن این شعار میباشد , اعلام میدارد با تمام توان در طراحی فنر, تولید فنردرخدمت تمامی صنایع تولیدی میباشد.مجموعه تولیدی فدک فنرکه دارای تیمی جوان از جوانان تحصیل کرده کشور عزیز ایران میباشد با افتخار و عزت ایرانی اعلام مینماید , هرنوع فنری که صنایع مختلف به آن نیاز داشته باشند, توانای طراحی و تولید را دارد.

7 فروردین 1399 | 1801 | منبع خبر: فنر سازی فدک
 تولید انواع فنر