ساخت فنر شاخکی

ساخت فنر شاخکی

فنر شاخکی , در پایه یک نوع بست میباشد که میتواند مابین دو قسمت متحرک حرکت چرخشی داشته باشد , یا میتوان آنرا به قطعه دیگر چسباند که آنرا درجایش نگه دارد.

به لحاظ عملکردی و ظاهری , فنرهای شاخکی به پین های غلطکی و یا گیره های کوتاه چرخشی شباهت دارند.

به این صورت که درنقطه میانی یک پین خمیده میشود که باعث میشود پین راحت تر در اطراف غلطک حرکت چرخشی داشته باشد ,درحالی که غلطک را در محل خود نگه داشته است.

در سیستم های صلب و بستن عموما از فنرهای شاخکی استفاده میشود, به این دلیل که نیروی حاصله از آنها توانای مقاومت در برابر تنش را دارا میباشد.

همچنین در زمان اتصال قابلیت کاهش لرزش بین قطعات در ماشین آلات را دارند.

فنرهای شاخکی در سایزها و جنس های مختلف و به صورت های انتها باز و یا بسته تولید میشود.

فنر سازی فدک فنر, این توانای را دارد که هرنوع فنر شاخکی را طراحی و تولید نماید.

ساخت فنر , تخصص ماست

ساخت فنر شاخکی