روش ساخت فنر

ساخت فنر

فنرها , جهت ذخیره سازی نیرو ویا جلوگیری ازارتعاش , اعمال نیرو و موارد مختلف درصنایع گوناگون مورد استفاده قرار میگیرد.

ساخت فنر در انواع فنر پیچشی, فنر کششی, فنر فشاری انجام میشود.

ساخت فنر, درسیستم های تولید فنر, به روش های زیر تولید وساخته میشود:

ساخت فنر توسط دستگاه های cnc:

دستگاه های cnc یا اتومات ساخت فنر, دستگاه های هستند که از دوبخش سخت افزاری و نرم افزاری تشکیل شده اند.

بخش سخت افزاری یا همان سیستم مکانیکی وظیفه فرم دهی فنر را انجام میدهد .

 که از مندریل,کویل, بادامک, غلطک, فشنگی تشکیل شده است.

بخش نرم افزار همان سیستم کامپیوتری میباشد که وظیفه کنترل را دارد, که به روش برنامه نویسی کار میکند.

دستگاه های مکانیکی ساخت فنرnc:

این دستگاه ها فقط از بخش سخت افزاری یا همان مکانیکی تشکیل شده اند , که بیشتر در تولید فنر های فشاری کاربرد دارند.

روش ساخت فنر