خرید فنر

   

درفنر سازی 4عامل مهم تاثیر مستقیم در تولید وفروش فنر دارد که عبارتند از: جنس فنر 2) دستگاه های تولید فنر 3)میزان تولید قطعه در ساعت 4) مقدار سفارش گذاری شده

لذا درهنگام سفرش گذاری جهت خرید فنر میبایست موارد فوق به صورت کامل آنالیز و بررسی شود .

درزمان طراحی میبایست براساس پارامترهای الزامی قطعه میبایست از جنسی در الزامات خرید فنر استفاده شود که  به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه باشد.

در سفارش گذاری جهت خرید فنر سعی شود نقطه سفارش را بالا برده تا هزینه های راه اندازی  و ضایعات تنظیم و موارد دیگر تا حد امکان در قیمت تمام شده جهت خرید فنر کاهش یابد.

آنالیز ریسک در خرید فنر

  با توجه به اینکه در بیشتر مجموعه های تولیدی, فنر یکی از اجزای مهم در فرایند تولید قطعه میباشد

 لذا در صورت ایراد کمی و کیفی موجب توقف در خط تولید و خط مشتری * افرایش برگشتی در خدمات پس از فروش *نارضایتی مشتری و مشتری نهایی و مواردی از این دسته میگردد .

لذا میبایست در هنگام سفارش گذاری جهت خرید فنر آنالیز ریسکهای مربوطه به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد .که در زیر به تعدادی از آنالیز های ریسک در فرایند سفارش گذاری و خرید فنر اشاره می شود:

1)ظرفیت خالی مجموعه تولید کننده فنر:

درزمان خرید فنر و بررسی تامین کننده فنر میبایست حتما به اینکه دستگاه های تولید فنر تامین کننده در زمینه تولید فنر و تحویل به موقع قادر است نیازهای کیفی و کمی سازمان را برآورده کند.

2)فنر سازی به لحاظ مالی توانای مناسب را دارد:

با توجه به اینکه مواد اولیه فنر با توجه به جنس از نظرقیمت بالا میباشد لذا تامین کننده فنر میبایست به لحاظ مالی در شرایط مناسبی باشد تا درحین تولید فنر درزمینه تهیه مفتول فنر با مشکل مواجه نشود.

  تولید فنر , ساخت فنر, 3)تجربه و مهارت در زمینه طراحی فنر

تخصص و تجربه در تولید فنر میبایست:  , دستگاه تولید فنر, با توجه به اینکه درفرایند تولید فنر سه اصل جنس فنر

در هنگام سفارش گذاری جهت خرید فنر به این سه اصل دقت شود.

4)ابزارهای کیفیت جهت حصول اطمینان از محصول نهایی :

با توجه به اینکه اصل کیفیت که جزءلاینفک هرفرایندی است .

تولید کننده فنر میبایست حتما و الزاما از ابزارهای کیفیت در کنترل وتضمین محصولات نهایی بهره بگیرد.

5)دانش سازمانی:

 خرید فنر